Rybnickie Dni Kariery 2022 - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Rybnickie Dni Kariery 2022

 
Baner Rybnickie Dni Kariery 2022 r. - zawiera grafikę dekoracyjną z logami Stowarzyszenia Doradców oraz Ogólnopolskiego Tygodnia kariery wraz z mottem Złap za stery do swojej kariery oraz datą 17-23 października 2022 rok

Logo Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych RP - zawiera napis oraz element dekoracyjny

Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego - logo
XIV Rybnickie Dni Kariery - „Złap za stery do swojej kariery",  zorganizowane przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Komunikacja Marketingowa.

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki, zawiera godło Polski.
Logo Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Komunikacja MarketingowaLogo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z godłem Polski
Koordynator XIV Rybnickich Dni Kariery (RDK): Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.

Honorowym Patronatem XIV RDK objął Prezydent Miasta Rybnika - Piotr Kuczera.

Oficjalny herb miejski Rybnika składa się z błękitnej tarczy z ułożonym w skos srebrnym szczupakiem oraz kwiatami orzecha wodnego.

I dzień - 17.10.2022 r.

 1. Wewnętrzne wydarzenia prowadzone w każdej szkole i instytucji Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego (RPPZ), w ciągu całego tygodnia.
 2. Warsztaty pn. „Znajdź swój port zawodowy".
 3. „VI Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową".
 4. Doradca zawodowy – wyciszony kapitan kariery – konsultacje doradców online w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 5. Rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).
 6. Escape room pn. „Ucieczka z wyspy Niemożności w krainę Wielkich Możliwości".
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia: „Jeśli pojmiesz, że starość ma mądrość za pokarm, pracuj w ten sposób w młodości, by starości twej nie brakło pożywienia" - Leonardo da Vinci.

Tegoroczna edycja Rybnickich Dni Kariery (RDK), podobnie jak rok temu, miała charakter hybrydowy. W przeciwieństwie jednak do poprzedniej, nacisk położony był na realne spotkania, wizyty i warsztaty. Doceniając wagę osobistych kontaktów, organizatorzy postanowili powrócić do źródeł – do bezpośrednich relacji międzyludzkich. Dzień otwarty instytucji tworzących Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) był również mieszany: miał formę realnych spotkań, wizyt, konsultacji, ale także przebiegał online. Wirtualne konsultacji z doradcami zawodowymi, pedagogami, nauczycielami, były cennym, ale jednak uzupełnieniem realnych kontaktów. Doradcy zawodowi RPPZ starali się, żeby odpowiedzieć na potrzeby odbiorców, pozwalając im zagłębić się w tajniki rynku pracy. Realne porady przenikały się ze spotkaniami online,  wykorzystującymi różnorakie techniki i narzędzia doradcze (pogadanka, testy diagnostyczne, kwestionariusze preferencji) oraz cyfrowymi materiałami informacyjnymi m.in. prezentacjami, interaktywnymi quizami itp.

Wszystkie instytucje RPPZ, w miarę potrzeb i możliwości, otworzyły drzwi dla wszystkich chętnych. Były to wizyty, spotkania, ciekawe posty, informacje, konsultacje realne i wirtualne, ale przede wszystkim doradcy zawodowi otwarli - jeszcze szerzej - swoje serca na potrzeby i problemy swoich klientów. Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rybniku zorganizowało Dzień Otwarty. Wydarzenie było okazją do propagowania działań MCK wśród młodzieży poszukującej pracy wakacyjnej, sezonowej i dorywczej, a także dla poszukujących swojej zawodowej drogi. Młodzież, która w tym dniu odwiedziła biuro, miała możliwość szczegółowego zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy, wymaganiami stawianymi kandydatom oraz zasadami zatrudnienia. Pośrednik pracy przedstawił zakres zadań w ramach każdej z ofert pracy, warunki które należy spełnić aby taką pracę podjąć. Omówione zostały także rodzaje umów oferowanych przez pracodawców, możliwy czas pracy i wysokość wynagrodzenia. Doradca zawodowy udzielał wskazówek jak sporządzić profesjonalne dokumenty aplikacyjne, jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz czym kierować się przy wyborze szkoły czy zawodu.

Warsztaty pn. „Znajdź swój port zawodowy", prowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, połączone były z testami preferencji i zainteresowań zawodowych, skierowane były do uczniów ZSE-U. Zajęcia  ułatwiły uczestnikom poznanie siebie, dostarczyły wiedzę z zakresu sposobów planowania kariery, umożliwiły im określenie swojej przystani zawodowej. Osoby stojące przed ważnymi wyborami edukacyjno-zawodowymi, otrzymały cenne wskazówki oraz wsparcie w zakresie wytyczenia bezpiecznej żeglugi, do wymarzonego portu zawodowego.        

Najważniejszym wydarzeniem pierwszego dnia RDK, była VI Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Podobnie, jak w roku ubiegłym, przebiegła w sposób zdalny – poprzez aplikację Kahoot. Drużyny, złożone z uczniów rybnickich szkół średnich, rywalizowały ze sobą, udzielając odpowiedzi online. Gracze biorący udział w zawodach, odblokowywali kliknięciem kolejne zagadnienia, przedstawione w formie pytań i zagadek obrazkowych. W finale olimpiady wzięło udział siedem szkół zrzeszonych w Rybnickiej Platformie Poradnictwa Zawodowego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, drugie uczniowie II LO, na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół Nr 5. Dzięki przygotowaniom do Olimpiady, uczestnicy znacznie poszerzyli swoją wiedzę związaną z planowaniem kariery, poznaniem zasad panujących na rynku pracy, zaznajomili się z prawem pracy, ekonomią, psychologią, zawodami, wymaganiami stawianymi przez pracodawców itp. Wykonując zadania konkursowe zdobyli nowe umiejętności, takie jak: praca zespołowa, refleks, szybkość, poszukiwanie informacji. Korzystanie z interaktywnych narzędzi podczas konkursu, pokazało, że internet ma ogromny potencjał, ponieważ w każdym miejscu i czasie, można sprawnie komunikować się, integrować oraz uczyć. Dla  laureatów Olimpiady organizatorzy przygotowali dyplomy i nagrody.

W tym roku, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego, prowadzili konsultacje doradcze głównie telefonicznie – zgodnie z zaleceniami organizatorów. Trwały one przez cały tydzień kariery. Celem działań była pomoc uczniom oraz ich rodzicom w planowaniu ścieżki zawodowej na bardzo wzburzonym oceanie rynku pracy. Doradcy umiejętnie przekazywali stery do swojej kariery uczniom, przy okazji pokazując rodzicom, jak umiejętnie i dyskretnie pomagać swoim podopiecznym w wyborach zawodowych. Konsultacje doradcze dały odbiorcom nowe spojrzenie na realizację swoich planów zawodowych, ukazując możliwości twórczego wykorzystania swojego potencjału zawodowego. Doradcy zwracali uwagę uczniom i ich rodzicom, że warto  rozmawiać o przyszłości zawodowej. Zachęcali rodziców, żeby dzieląc się swoim doświadczeniem życiowym, pomagali im przejść drogę od „majtka" do kapitana.

Dla uczniów klas I-III doradczyni zawodowa ZSP Nr 4, przygotowała fascynującą zabawę zawodoznawczą, escape room pn. „Ucieczka z wyspy Niemożności w krainę Wielkich Możliwości". Zadania były ukryte i zaszyfrowane, a dotyczyły zagadnień z doradztwa zawodowego: świata pracy i zawodów. Były tam zadania matematyczne, z języka angielskiego, z logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem. Wszystko to zabarwione nutką marynistyczną, wyimaginowanymi piratami, skarbami, tajemniczymi wyspami, wzbudzało wielkie emocje i wypieki na twarzach uczestników. W opinii uczestników - opłacało się uciekać z wyspy Niemożności w krainę Wielkich Możliwości.

Ubiegłoroczny tydzień kariery pokazał, że rozmowy rodziców i dzieci w zaciszu domowym, są świetną inicjatywą. Dlatego organizatorzy XIV RDK, wprowadzili je na stałe do kalendarza wydarzeń. Rodziny prowadziły pogłębione rozmowy, nt. szeroko rozumianej kariery, pracy, potrzeby zdobywania coraz wyższych szczebli kompetencji zawodowych, uczenia się przez całe życie, docierania do wymarzonych portów zawodowych. Bardzo dobry przykład dali doradcy zawodowi RPPZ, którzy przy każdej nadarzającej się okazji, wykorzystując różne gry, zabawy, wciągając do merytorycznej dyskusji,  zaszczepiali w „swoich pociechach" umiejętność podejmowania ważkich decyzji. Najlepiej przecież zachęcać do działania swoim przykładem.  W opinii  młodzieży, „takie zawodoznawcze, morskie opowieści" są bardzo cenne, ułatwiają poznanie różnych punktów widzenia i ułatwiają podejmowanie decyzji zawodowych.

Hasło towarzyszące XIV edycji RDK: „Złap za stery do swojej kariery" towarzyszyło doradcom zawodowym  i uczestnikom, uświadamiając, że każdy z nas musi ciągle wytyczać azymut, zdobywać nowe „przystanie i porty" kompetencji zawodowych, omijać rafy i mielizny niemożności. W tej żegludze do wymarzonej kariery, warto korzystać ze wsparcia innych ludzi, w tym doradców zawodowych – wyciszonych kapitanów kariery.

II dzień - 18.10.2022 r. 

 1. Warsztaty pn. „Azymut praca".
 2. Testy kompetencji i preferencji zawodowych – NBK, KZZ.
 3. „Targi Edukacji i Pracy" Oferty pracy, konsultacje z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym, oferta edukacyjna.
 4. Rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).        
 5. Doradca zawodowy – wyciszony kapitan kariery – konsultacje doradców online w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 6. Szkolenie dla pedagogów szkół podstawowych dot. rekrutacji do „branżówek".
 7. Warsztat otwarty –  Planeta ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego?
 8. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej pn. „Cała naprzód – azymut kariera". 
 9. VIII Międzyszkolny Dzień z Pasją.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia: „Na rynku pracy znajdź odpowiedni czas i miejsce dla swojej pasji".         

Drugi dzień RDK obfitował w najwięcej ciekawych i zróżnicowanych wydarzeń. Doradcy zawodowi PUP Rybnik przeprowadzili inspirujące warsztaty, skierowane dla bezrobotnych absolwentów pn.  „Azymut praca". W trakcie zajęć uczestnicy zastanawiali się, czy wybrali odpowiedni zawód, jak zaplanować swoją przyszłość zawodową, wymienili się swoimi doświadczeniami zawodowymi. Dla kilku uczestników chwila refleksji i retrospekcji, uświadomiła im, że port do którego zmierzali przez lata nauki, nie jest tym właściwym i potrzebna jest dalsza żegluga zawodowa. Na szczęście trafili do właściwego miejsca i do właściwych ludzi – doradców kariery. Na zakończenie zajęć – w trakcie ewaluacji - z większym optymizmem patrzyli na czekające ich regaty do właściwej przystani.  
 
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych odbyły się Targi Edukacji i Pracy zorganizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery z Rybnika. W targach poza lokalnymi jednostkami OHP wzięli udział pracodawcy oraz uczelnie wyższe. Uczniowie, którzy w bieżącym roku stanęli przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej oraz uczniowie poszukujący zatrudnienia krótkoterminowego mieli okazję poznać działalność jednostek OHP, zapoznać się z przygotowanymi przez pracodawców ofertami pracy, a także zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Głównym zadaniem Targów była pomoc w kreowaniu przyszłości zawodowej młodzieży, która podczas wydarzenia mogła zapoznać się z ofertą placówek edukacyjnych - od lokalnych szkół ponadpodstawowych po uczelnie wyższe. Uczniowie odkrywali także możliwości zawodowe na stoiskach służb mundurowych.

W trakcie RDK doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przeprowadzali testy kompetencji zawodowych, wykorzystując do tego celu Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK) i Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ). Wszyscy zainteresowani mieli okazję do szczerego zastanowienia się nad swoimi preferencjami, umiejętnościami i kompetencjami. Mogli liczyć na dogłębną analizę swoich mocnych stron zawodowych, do których przyczynkiem był wynik testów, wspomagany rozmową z doradcą zawodowym.
 
Tegoroczny Dzień z Pasją organizowany przez Zespół Szkół Technicznych, powrócił po dwuletniej przewie, do realu. Jego celem było promowanie kreatywności i aktywności twórczej oraz zachęcenie do rozwijania uzdolnień, talentów i przekuwanie ich w przyszłe życie zawodowe. Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy prezentowali swoje zainteresowania w trzech kategoriach:
 •  artystycznej (śpiew, taniec, recytacja, małe formy teatralne, rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film itp.),
 • naukowej (prezentacje swoich dokonań i osiągnięć w wybranej dziedzinie nauki),
 • innej (fantastyka i literatura fantasy, kolekcjonerstwo, sport, hobby – np. kulinaria, turystyka, czytelnictwo, rękodzieło, wolontariat itp.). Akces do konkursu zgłosiło kilkunastu uczestników. Zawartość merytoryczna w każdym przypadku zasługiwała na najwyższą ocenę.
W związku z tak wysokim poziomem jury miało trudny orzech do zgryzienia. Po ożywionej dyskusji, kolegium sędziowskie wybrało zwycięzców tegorocznego Dnia z Pasją.  Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe.  

Także w tym dniu odbyło się niezwykle istotne – z punktu widzenia ósmoklasistów - szkolenie dla pedagogów szkół podstawowych, dotyczące rekrutacji do szkół branżowych. Pod okiem specjalistów, m.in. z Cechu Rzemiosł, pedagodzy i szkolni doradcy zawodowi zapoznali się z zasadami naboru do szkół branżowych, terminami, sposobami znalezienia praktyk, ale przede wszystkim przekonali się, że są to bardzo dobre szkoły na potrzeby współczesnego rynku pracy – rynku zawodowców.

Z kolei dla uczniów rybnickich szkół średnich, na zaproszenie przedstawicielki RPPZ, metodyka i doradcy zawodowego Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), przeprowadzili warsztat otwarty –  Planeta ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego? Uczniowie zapoznali się z bardzo pomocnym narzędziem ułatwiającym zdobycie i uaktualnianie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, doradczyni zawodowa wraz z nauczycielami przeprowadziła zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej, pn. „Cała naprzód – azymut kariera". Uczniowie młodszych klas nie tylko mile, ale przede wszystkim bardzo pożytecznie spędzili czas, obierając kurs na poznanie ciekawych zawodów, czynności wykonywanych przez przedstawicieli różnych profesji. Doradczyni zawodowa zapewniła uczestnikom ciekawe rekwizyty, zachęciła do kreatywnej pracy i wypowiedzi. Warsztaty łączyły w sobie elementy zabawy, inscenizacji, gry oraz pracy zespołowej. W trakcie zajęć dzieci otrzymały cały pakiet zawodoznawczy, ale przede  wszystkim  wiedzę  potrzebną do planowania kariery w przyszłości. Z pewnością takie zajęcia świetlicowe można uznać za wzorcowe i ze wszech miar godne naśladowania.
 

III dzień - 19.10.2022 r.

 1. „Ster prawo na burt" - CUD-ny rejs  do kariery.
 2. Warsztat otwarty –  Planeta ZRK (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji) – jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego?
 3. Doradca zawodowy – wyciszony kapitan kariery – konsultacje doradców online w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 4. Testy kompetencji i preferencji zawodowych – NBK, KZZ.
 5. Warsztaty pn. „Znajdź swój port zawodowy".
 6. Rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia: Wiedza i doświadczenie, umiejętności i predyspozycje oraz pasja
do wykonywanego zawodu to klucz do sukcesu zawodowego
". 

Trzeci dzień RDK upływał na wytężonych rozmowach doradczych, konsultacjach wspomaganych testami, ćwiczeniami, konkretnymi narzędziami doradczymi, prowadzonymi w salach, pokoikach, gabinetach doradców i pedagogów zrzeszonych w RPPZ.

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przygotowali zakładkę na stronie internetowej, zachęcającą do wirtualnej wizyty w Centrum Usług Doradczych (CUD). Swoich klientów zachęcali do odbycia CUD-nego rejsu  do kariery, pn. „Ster prawo na burt". Takie żeglowanie po „necie" jest dobrym początkiem do refleksji nad swoim życiem zawodowym, motywacją do zmiany sytuacji zawodowej - zaokrętowaniu się na statku płynącym do właściwego portu. Wirtualna wizyta zachęciła wiele osób do odwiedzenia Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku i spotkania się z doradcami, aby rozpocząć merytoryczną współpracę i zrealizować swoje cele zawodowe.

Także w tym dniu doradcy zawodowi PUP Rybnik, przeprowadzili warsztaty zawodowe, pn. „Znajdź swój port zawodowy", skierowane dla uczniów Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku. Były one połączone z dostosowanymi do potrzeb uczniów ćwiczeniami zawodoznawczymi. Umiejętnie prowadzone warsztaty zachęciły uczniów do zadawania bardzo dużej ilości pytań, dzielenia się swoimi wątpliwościami i obawami związanymi z przyszłością zawodową. Zajęcia zakończyły się indywidualnymi konsultacjami, zarówno dla uczniów, jak i pedagoga i szkolnego doradcy zawodowego. 
 

IV dzień – 20.10.2022 r.

 1. Warsztat otwarty dla doradców i pedagogów –  Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia.
 2. Zajęcia z przedsiębiorczości w formie gry „Chłopska Szkoła Biznesu".
 3. Rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).
 4. Doradca zawodowy – wyciszony kapitan kariery – konsultacje doradców online w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 5. Warsztaty pn. „Obierz kurs na rozwój zawodowy".
 6. Testy kompetencji i preferencji zawodowych – NBK, KZZ.
 7. Zajęcia zawodoznawcze w ramach innowacji „Przedszkolak młody poznaje zawody".
 8. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej pn. „Surfujemy do kariery". 
Motto dnia: „Praca, która sprawia radość, daje przyjemność i jest wyzwaniem, jest gwarancją długiego, szczęśliwego i owocnego życia.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Cykl warsztatów prowadzonych przez wykładowców IBE zakończył warsztat dla doradców zawodowych i pedagogów pn. „Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – możliwości wykorzystania funkcjonalności rejestru w procesie ukierunkowania rozwoju edukacyjno-zawodowego ucznia". Uczestnicy poznali bardzo ważne narzędzie, które pomoże im skuteczniej prowadzić indywidualne konsultacje oraz zajęcia grupowe ze swoimi uczniami. Słuchacze bardzo pozytywnie wypowiadali się, zarówno o prowadzących, ich sposobie prowadzenia warsztatów, jak i o zawartości merytorycznej oraz przydatności przekazanej wiedzy.

W Centrum Usług Społecznych, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, przeprowadzili zajęcia z przedsiębiorczości w formie gry „Chłopska Szkoła Biznesu".  W grze uczestniczyli uczniowie ósmych klas SP nr 4 i 5 w Czerwionce-Leszczynach, łącznie 145 osób. Dzięki tej grze uczniowie mogli nauczyć się współpracy w zespole, umiejętności liczenia, zarabiania i oszczędzania, poprzez kupowanie, sprzedawanie lub wymianę towaru. Nagradzane było granie zgodnie z regułami, przestrzeganie ich oraz dążenie do osiągnięcia sukcesu. Grywalizacja pokazała uczniom, że nagradzana jest uczciwość  i sumienna praca.

W przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 odbyły się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej. Maluchy poznały zawody, atrybuty zawodowe, brały udział w konkursach i kalamburach. Poprzez zabawę próbowały ocenić swoje talenty i zdolności.
Na podstawie przeprowadzonych zajęć bardzo chętnie opowiadały jakie zawody chciałyby wykonywać i dlaczego akurat te wybrały.

Dla uczniów klas siódmych ZSP nr 4, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, przeprowadzili warsztaty pn. „Obierz kurs na rozwój zawodowy". Wykorzystując szeroki wachlarz ćwiczeń, przedstawili najistotniejsze zagadnienia, umożliwiające skuteczne określenie swoich kompetencji, ułatwiających zaplanowanie kariery zawodowej. Prowadzące uświadomiły uczestnikom, że posiadanie jasnych celów zawodowych jest ważne, jednak obecny rynek pracy wymaga od kandydatów elastyczności, zdobywania nowej wiedzy oraz ciągłej weryfikacji planów - w trakcie rejsu życia niejeden port zawodowy będą musieli poznać. Warsztaty unaoczniły uczniom, że wybór optymalnej ścieżki kształcenia powinien nastąpić w zgodzie z sobą, przy uwzględnieniu talentów, pasji i zainteresowań.

Również w ww. szkole odbyły się urozmaicone zajęcia zawodoznawcze. Podczas kreatywnie prowadzonych zajęć, uczniowie klas 1-3 dowiedzieli się, jak ważna jest praca w życiu człowieka oraz jakie obowiązki wykonują przedstawiciele poszczególnych zawodów. Wyświetlono uczniom film: „Dlaczego każdy z nas jest inny?", który pokazał, że każdy interesuje się czymś innym i lubi robić coś innego. Po filmie przeprowadzono rozmowę z dziećmi o tym, co zobaczyły na filmie: jakie pasje mają dzieci z filmu?, co lubią robić?, czy to jest możliwe, żeby wszyscy lubili robić to samo?, dlaczego?, a Ty, co lubisz robić? Lekcje zakończyły się  pogadanką na temat zawodów wykonywanych przez rodziców. Zajęcia podsumował mistrz Julian Tuwim „Wszyscy dla wszystkich":
Murarz domy buduje,
Krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył,
Gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecie
Na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni
I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty,
Więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz,
Toby szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści
I dla dobra wspólnego
Wszyscy muszą pracować,
Mój maleńki kolego.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=h4YAvDSx49Y
 

V dzień – 21.10.2022 r.

 1. Zakończenie: Podsumowanie  XIV RDK z panelem eksperckim pn. „Azymut rzemiosło".
 2. Zajęcia grupowe skierowane do uczniów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej.
 3. Rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).
 4. Doradca zawodowy – wyciszony kapitan kariery – konsultacje doradców online w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 5. Testy kompetencji i preferencji zawodowych – NBK, KZZ.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego.
Motto dnia: „Osoba, która wie jak, zawsze znajdzie pracę. Osoba, która wie dlaczego, zawsze będzie jego szefem" - Alanis Morissette

Ostatni dzień minął na kończeniu cyklicznych wydarzeń zaplanowanych w ramach RDK. Umawianiu się z klientami na następne wizyty,  podsumowanie i zaplanowanie następnych kroków, dookreślenie planów zawodowych itp.

Oprócz działań przewijających się przez cały tydzień kariery, nowym wydarzeniem w tym dniu, były warsztaty pn. „Złap za stery do swojej kariery"  dla uczniów RCEZ, które przeprowadziła kadra Młodzieżowego Centrum Kariery. Celem spotkania z uczniami było określenie ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości podjęcia zatrudnienia. Zostały również omówione plany edukacyjno-zawodowe i sposoby dalszego działania. Uczestników spotkania zapoznano z bieżącą sytuacją na lokalnym i regionalnym rynku pracy, a także możliwościami korzystania z ofert pracy krótkoterminowej. Młodym ludziom uświadomiono, że bardzo ważnym aspektem jest zdobywanie doświadczenia zawodowego, już w trakcie szkoły, poprzez udział w różnych wolontariatach, ale także podejmowanie prac sezonowych i dorywczych. 

Jako podsumowanie RDK, organizatorzy przygotowali  przegląd całego tygodnia, w formie krótkiego filmiku, który syntetycznie przedstawił mijające wydarzenia. Był on doskonałym pretekstem, do omówienia spostrzeżeń, zastanowienia się, co wyszło na sto procent, czy były jakieś niedociągnięcia oraz jakie imprezy można zrobić w następnym RDK. Wszystkie trafne uwagi zostały skrupulatnie odnotowane, z myślą o wykorzystaniu ich  w następnym roku.
 
Na zakończenie, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, w który zostali wprowadzeni prezentacją pt.  „Rewolucja 4.0 – wyzwania dla rynku pracy". W mającym praktyczne konotacje dyskursie uczestnicy zastanawiali się nad następującymi tematami: jak będzie kształtował się przyszły rynek pracy, na jakie kwalifikacje, kompetencje, zawody będzie zapotrzebowanie, czy można i jak przygotować się do nadchodzących zmian, czy istniejący model współpracy międzyinstytucjonalnej jest wystarczający, w jakim kierunku powinien zmierzać. Tematyka panelu okazała się bardzo intersująca, dlatego dyskusja była bardzo ożywiona. W jej trakcie padło wiele ciekawych uwag, pomysłów, koncepcji  oraz wymieniono się bardzo praktycznymi doświadczeniami. Wnioski z niej płynące doskonale odzwierciedlają temat przewodni panelu – azymut rzemiosło. Ponowoczesna rzeczywistość, gospodarka oparta na wiedzy, wszechobecna digitalizacja, dynamicznie zmieniający się rynek pracy absorbujący coraz więcej pracowników. „Tygiel" pokoleń pracowniczych, przenikające się generacje X Y Z. Malejące bezrobocie, o antypodycznej strukturze bezrobotnych - z jednej strony wykluczonych zawodowo, a z drugiej „cyfrowych tubylców". Oczekiwanie pracodawców na szybką rekrutację i uzupełnienie wakatów, wydają się wskazywać kierunek na konkretne kwalifikacje, kompetencje i zawody, które są potrzebne w każdej sytuacji i można je wykonywać w każdym miejscu na ziemi.
   

Działania odbywające się poza XIV RDK

Ze względów organizacyjnych niektóre wydarzenia odbyły się poza RDK. Warto tutaj wspomnieć o eliminacjach szkolnych do VI Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Przygotowania  uczniów, ich zdobyta wiedza z pewnością będzie procentowała w kreowani ich kariery zawodowej.

W ramach wydarzeń poprzedzających XIV Rybnickie Dni Kariery doradcy zawodowi PUP Rybnik oraz doradca i pośrednik MCK OHP przeprowadzili cykl zajęć zawodoznawczych dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku pn. „Ster na karierę zawodową" oraz „Obierz kurs na rozwój zawodowy". 

W miesiącu październiku odbywały się rozmowy w zaciszu domowym – „Morskie opowieści" – czy można być „sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem"  własnej kariery (rozmowy dzieci z rodzicami, rodzeństwem, bliskimi).

Przeprowadzono także dwa konkursy pn. „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze" oraz  „Rzemieślnicze ARTefakty" dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, organizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" w Rybniku. Także nauczyciele konsultanci „WOM" przeprowadzili warsztaty dla nauczycieli, doradców i pedagogów pn. „W kręgu śląskiego rzemiosła, dawnych zawodów, języka i tradycji" oraz „Doradztwo zawodowe na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej – obowiązek, konieczność, a może twórcza praca?".

Linki do nagrodzonych prac konkursowych „Wirtualne warsztaty rzemieślnicze":
https://www.youtube.com/watch?v=h4YAvDSx49Y) - fotograf,
https://drive.google.com/file/d/1AOivjMoLJk8mZVVmZy4YcJjQAy5NfTNI/view    - balwierz,
https://wom.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/szkutnik.mp4 - szkutnik,
https://pracakonkurs.wordpress.com/ - krawiec,

Link do nagrodzonych prac konkursowych „Rzemieślnicze ARTefakty":
https://view.genial.ly/635f7ad68c673d00120488b0/interactive-content-rzemieslnicze-artefakty-konkurs
 
Drodzy adresaci naszych działań: nie obawiajcie się wypłynąć na bezmierny i niespokojny ocean. Jeżeli zaopatrzycie się u Waszych doradców zawodowych w mapę i kompas, to pomimo burz, raf i mielizn, dopłyniecie do swojego wymarzonego portu zawodowego.

Pamiętajcie: na każdym etapie Waszej żeglugi, przez sztormy życiowe i zawodowe, w szkwale i flaucie, prowadzić będą Was latarnicy kariery - doradcy zawodowi RPPZ.
 
Organizatorzy dziękują przedstawicielom instytucji, zaangażowanym w organizację tygodnia kariery oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji ww. wydarzeń.

PODSUMOWANIE XIV RYBNICKICH DNI KARIERY

Tegoroczne Rybnickie Dni Kariery, przebiegły pod hasłem: „Złap za stery do swojej kariery". Prowadzone były hybrydowo, z dużą przewagą bezpośrednich spotkań i zajęć. W licznych i zróżnicowanych imprezach wzięło udział około 1200  osób. W trakcie całego tygodnia kariery, doradcy oraz nauczyciele ze szkół tworzących RPPZ, prowadzili działania umożliwiające  efektywne dotarcie do portu zawodowego. Wiele osób otrzymało bardzo praktyczne wskazówki, porady i konkretne rozwiązania do przemyślenia. Dla wszystkich obecnych, dostępne były materiały i broszury informacyjne. Na stronach internetowych instytucji RPPZ zamieszczano relacje z poszczególnych działań.
 
XIV RDK były okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rynku pracy i jego szybkich zmian, przygotowania się do nadchodzącej rewolucji 4.0 i poznania zasad skutecznego planowania kariery w tak dynamicznie zmieniających się czasach. Przedstawiciele środowiska doradców zawodowych, mogli w trakcie warsztatów, spotkań omówić najważniejsze kwestie, związane z usprawnieniem poradnictwa międzyinstytucjonalnego, przyczyniającego się do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej i zharmonizowania rynku pracy. Wypracowane koncepcje, pomogą doradcom zawodowym efektywniej tworzyć kontinuum poradnictwa międzyinstytucjonalnego, wspierać klientów w świadomych wyborach edukacyjno-zawodowych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zgodnych z własnymi zainteresowaniami i zdolnościami.

Prowadzone działania ewaluacyjne wśród uczestników RDK, potwierdzają, że tego typu działania skutecznie umożliwiają dokonywanie planów zawodowych, wszystkim podmiotom  rynku pracy.

Film podsumowujący XIV RDK udostępniony został na fanpage urzędu pod adresem:
https://www.facebook.com/pup.rybnik/videos/507141754686942
Załączniki
Kalendarz wydarzeń V Rybnickich Dni Kariery (pdf, 383 KB)
Prezentacja XIV RDK (pdf, 3853 KB)
Plakat XIV RDK 2022 (pdf, 706 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę