RPPZ laureatem OTK 2021 - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego laureatem OTK 2021

Baner OTK 2021
 
Wspólna wyprawa, doradców zawodowych i adresatów ich działań, na szczyt kariery, kompetencji, kreatywności, zakończyła się sukcesem. Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego została laureatem XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pn. „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność"!

Doradcy zawodowi RPPZ przygotowali bogaty program umożliwiający ich klientom odbycie wyprawy, pozwalającej kreatywnie poznać swoje kompetencje i zaplanować karierę. Poszczególne wydarzenia, zaplanowane przez realizatorów XIII Rybnickich Dni Kariery, w sposób przemyślany, kreatywny  i dające duże możliwości własnej inwencji, prowadziły wszystkich uczestników na ich własny szczyt 3K, szczyt profesjonalizmu, pasji i kompetencji.

XIII RDK były okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rynku pracy i jego szybkich zmian, poznania zasad skutecznego planowania kariery w tak nieprzewidywalnych czasach. Przedstawiciele środowisk, działających na rzecz rynku pracy, mogli w trakcie warsztatów, spotkań omówić najważniejsze kwestie, związane z usprawnieniem poradnictwa w zakresie pomocy w tworzeniu kreatywnej ścieżki kariery. Działania te z pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej oraz zharmonizowania rynku pracy. Wypracowane koncepcje, pomogą doradcom zawodowym efektywniej tworzyć kontinuum poradnictwa międzyinstytucjonalnego, wspierać klientów w świadomych wyborach edukacyjno-zawodowych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zgodnych z własnymi zainteresowaniami i zdolnościami.

Zbierana skrzętnie opinia uczestników RDK, jednoznacznie wskazuje, że tego typu działania są niezwykle istotne i bardzo potrzebne wszystkim podmiotom  rynku pracy. 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę