Rybnickie Dni Kariery 2021 - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Rybnickie Dni Kariery 2021


Baner Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 zawiera hasło przewodnie: Wyprawa na 3K kariera, kompetencje, kreatywność. Termin 18-24 października 2021r. Zdjęcia na banerze mają charakter dekoracyjny. Zawiera również logo doradców szkolnych i zawodowych RP.

Logo Stowarzyszenie doradców szkolnych i zawodowych RP - zawiera napis oraz element dekoracyjny

Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego - logo
XIII Rybnickie Dni Kariery - „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność",  zorganizowane przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji
i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Komunikacja Marketingowa.


Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki, zawiera godło Polski.
Logo Sektorowa Rada ds. Kompetencji. Komunikacja MarketingowaLogo Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z godłem Polski
Koordynator XIII Rybnickich Dni Kariery (RDK): Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej. Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
Honorowym Patronatem XIII RDK objął Prezydent Miasta Rybnika - Piotr Kuczera.
Oficjalny herb miejski Rybnika składa się z błękitnej tarczy z ułożonym w skos srebrnym szczupakiem oraz kwiatami orzecha wodnego.

I dzień - 18.10.2021 r.

 1. Wewnętrzne wydarzenia prowadzone w każdej szkole i instytucji Rybnickiej Platformy Poradnictwa Zawodowego (RPPZ), w ciągu całego tygodnia.
 2. Warsztaty pn. „Kompetencje i kreatywność przepustką do sukcesu zawodowego".
 3. „Nie wszystko, co się opłaca warto i nie wszystko, co warto się opłaca!"– spotkanie online prowadzone przez pisarkę, podróżniczkę, mieszkającą w Holandii -  Martynę Flemming. 
 4. Kompetencje na  czasie – doradca zawodowy online, m.in. dyżur doradców w ramach   Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 5. Warsztaty pn. „Jak zdobędę 3K (Kariera, Kompetencje, Kreatywność) – nie będę bez pracy".
 6. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia: „Przyczyną nieosiągania większości celów głównych jest zajmowanie się
w pierwszej kolejności sprawami drugorzędnymi". John C. Maxwell.
    

Tegoroczna edycja Rybnickich Dni Kariery miała charakter hybrydowy, nie tylko ze względu na zagrożenie covidowe, ale ze względu na dobre, ubiegłoroczne doświadczenia związane z udogodnieniami, jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzień otwarty instytucji tworzących Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego (RPPZ) był również mieszany: miał formę realnych spotkań, wizyt, konsultacji, ale także przebiegał online. Osoby zainteresowane mogły skorzystać z wirtualnych konsultacji z doradcami zawodowymi, pedagogami, nauczycielami, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Zoom, Messenger, e-mail, telefon). Zdalne konsultacje miały na celu wsparcie wszystkich osób potrzebujących porady, zwłaszcza młodzieży w zaplanowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami. Konsultacje odpowiedziały na potrzeby odbiorców, pozwalając im zagłębić się w tajniki rynku pracy. Spotkania online były wspierane różnorodnymi narzędziami i metodami doradczymi (pogadanka, testy diagnostyczne, kwestionariusze służące do samooceny, czat, interaktywne quizy itp.) oraz cyfrowymi materiałami informacyjnymi m.in. prezentacjami.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Rybniku, zorganizowało dzień otwarty w siedzibie jednostki. Młodzież zainteresowana pracą krótkoterminową miała możliwość zapoznania się z bieżącymi ofertami pracy. Pracownicy udzielali informacji na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwości zatrudnienia, a z osobami zainteresowanymi uzupełnione zostały dokumenty niezbędne do rejestracji i przekazane kontakty do wybranych pracodawców.

Warsztaty pn. „Kompetencje i kreatywność przepustką do sukcesu zawodowego", prowadzone przez doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, połączone były z testami preferencji i zainteresowań zawodowych oraz z nagrywaniem symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia  ułatwiły uczestnikom poznanie siebie, dostarczyły wiedzę z zakresu przełamywania wewnętrznych barier, zdobywania kolejnych etapów rozwoju zawodowego,  w  kontekście kreatywnego planowania kariery zawodowej.  Osoby  stojące przed ważnymi wyborami edukacyjno-zawodowymi, otrzymały cenne wskazówki oraz wsparcie w zakresie sposobów poszukiwania pracy, m.in. w trybie zdalnym, skutecznej autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej i utrzymania się w nowym miejscu pracy.

Z kolei podczas prelekcji online pn. „Nie wszystko, co się opłaca warto i nie wszystko, co warto się opłaca!" , prowadzonej przez pisarkę, podróżniczkę, mieszkającą w Holandii -  Martynę Flemming - uczniowie rybnickich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczyciele, pedagodzy, doradcy zawodowi, mieli możliwość poznania ciekawego życiorysu, przezwyciężania trudności, problemów życiowych i zawodowych oraz twórczego wykorzystywania ich w zdobywaniu swoich wewnętrznych szczytów profesjonalizmu.

W ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Rybniku, odbyły się zdalne konsultacje doradcze. Trwały one przez cały tydzień kariery. Celem tegorocznych działań była pomoc uczniom oraz ich rodzicom w planowaniu ścieżki zawodowej na bardzo dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Konsultacje doradcze dały odbiorcom nowe spojrzenie na realizację swoich planów zawodowych, ukazując możliwości twórczego wykorzystania swojego potencjału zawodowego. Doradcy zwracali uwagę uczniom i ich rodzicom, jak ważne są wspólne rozmowy o przyszłości zawodowej, wykorzystujące doświadczenie życiowe rodziców, pozostawiające jednak ostateczną decyzję wyboru drogi życiowej młodym ludziom.

Warsztaty pn. „Jak zdobędę 3K (Kariera, Kompetencje, Kreatywność) – nie będę bez pracy", skierowane były do uczniów ósmych klas Szkoły Podstawowej nr 28. W trakcie zajęć  uczniowie uzyskali wiedzę na temat: wyboru ścieżki kształcenia i zawodu, sposobów poszukiwania zatrudnienia, oczekiwań pracodawców. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku uświadomiły uczestnikom, że posiadanie jasnych celów zawodowych jest ważne, jednak obecny rynek pracy wymaga od kandydatów elastyczności, zdobywania nowej wiedzy oraz ciągłej weryfikacji planów.


Przez cały tydzień w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 odbywały się urozmaicone zajęcia zawodoznawcze. Podczas kreatywnie prowadzonych zajęć, uczniowie klas 1-3 dowiedzieli się, jak ważna jest praca w życiu człowieka oraz jakie obowiązki wykonują przedstawiciele poszczególnych zawodów. Uczniowie mogli także podzielić się wiedzą, dotyczącą pracy ich rodzin. Warsztaty łączyły w sobie elementy zabawy, inscenizacji, gry oraz pracy zespołowej. W trakcie zajęć dzieci otrzymały cały pakiet zawodoznawczy,  ale przede  wszystkim  wiedzę potrzebną do planowania kariery w przyszłości.

Hasło towarzyszące XIII edycji RDK: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność", towarzyszyło doradcom zawodowym, jak i uczestnikom, uświadamiając, że każdy z nas musi ciągle pokonywać bariery, zdobywać nowe „szczyty" kompetencji zawodowych. W tej wędrówce warto korzystać ze wsparcia innych ludzi, w tym doradców zawodowych.

II dzień - 19.10.2021 r. 

 1. Warsztaty pn. „Kompetencje i kreatywność przepustką do sukcesu zawodowego".
 2. Testy kompetencji – NBK.
 3. Przedsięwzięcie pn. „Praca-Kariera-Rozwój" Konsultacje indywidualne z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi w Halo! Rybnik - Punkcie Informacji Miejskiej.
 4. Konkurs „Kariera, Kompetencje, Kreatywność - odkoduj hasła i odpowiedz".
 5. Kompetencje na  czasie – doradca zawodowy online, m.in. dyżur doradców w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 6. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia:  „Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie z oglądania się do tyłu". 

Dla wszystkich rybniczan, w Punkcie Informacji Miejskiej, w samym w centrum miasta,  odbyło się przedsięwzięcie pn. „Praca-Kariera-Rozwój" - indywidualne konsultacje z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku. Wydarzenie było poprzedzone akcją promocyjną we wszystkich dostępnych mediach. Tematyka była szeroka i obejmowała planowanie przyszłości zawodowej, zasady zakładania działalności gospodarczej, informacje o pracy za granicą. Dla wszystkich zainteresowanych przygotowano aktualne oferty pracy.

Przez cały tydzień doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przeprowadzali testy kompetencji zawodowych, wykorzystując do tego celu Narzędzie do Badania Kompetencji (NBK). Wszyscy zainteresowani mieli okazję do szczerego zastanowienia się nad swoimi możliwościami, umiejętnościami i kompetencjami. Mogli liczyć na dogłębną analizę swoich mocnych stron zawodowych, do których przyczynkiem był wynik testów, wspomagany rozmową z doradcą zawodowym. 

W Szkole Podstawowej nr 4 doradczyni zawodowa przeprowadziła konkurs pn. „Kariera, Kompetencje, Kreatywność - odkoduj hasła i odpowiedz".  Kilkudziesięciu uczniów klas ósmych wzięło udział w zawodach, polegających na wirtualnym odkodowaniu pytań z zakresu doradztwa zawodowego i prawidłowym odpowiedzeniu na nie. Wszystko odbywało się w aplikacji Kahoot! Uczniowie musieli wykazać się inteligencją emocjonalną, logicznym myśleniem, szybkością odpowiedzi. Całość miała formę grywalizacji i sprawiła wiele frajdy najstarszym uczniom szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodycze, materiały promocyjne z logiem Rybnika, a trójka najlepszych, nagrody ufundowane przez Radę Rodziców ZSP nr 4 i Prezydenta Miasta Rybnika.

III dzień - 20.10.2021 r.
 1. Wirtualna wizyta w CUD-zie – realna wyprawa na 3K. 
 2. „V Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową" dla uczniów szkół średnich.
 3. Kompetencje na  czasie – doradca zawodowy online, m.in. dyżur doradców w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 4. Testy kompetencji – NBK.
 5. „W świecie zawodów" – zajęcia zawodoznawcze z przedszkolakami.
 6. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego
Motto dnia: „Klęski się zdarzają. Nikt ich nie uniknie. Dlatego czasem lepiej przegrać bitwę o swoje marzenia niż zostać pokonanym, nie wiedząc po co się walczyło".

Głównym wydarzeniem tego dnia, była V Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.  Podobnie jak w roku ubiegłym przebiegła w sposób zdalny – poprzez aplikację Kahoot!. Drużyny, złożone z uczniów rybnickich szkół średnich, rywalizowały ze sobą, udzielając odpowiedzi online. Gracze biorący udział w zawodach, odblokowywali kliknięciem kolejne pytania w formie pytań i zagadek obrazkowych. W finale V „Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową", wzięło udział sześć szkół zrzeszonych w Rybnickiej Platformie Poradnictwa Zawodowego. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych, drugie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego, na trzecim miejscu uplasował się Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych. Uczestnicy konkursu, podnieśli swój poziom wiedzy na temat kreatywnego planowania kariery zawodowej oraz konieczności uczenia się przez całe życie. Wykonując zadania konkursowe zdobyli nowe umiejętności, takie jak: praca zespołowa, refleks, szybkość, poszukiwanie informacji. Przygotowania do Olimpiady były okazją do zapoznania się z różnymi źródłami naukowymi w zakresie: rynku pracy, zawodoznawstwa, psychologii oraz innych dziedzin nauki, przydatnych w wyborze zawodu i poruszaniu się po rynku pracy. Korzystanie z interaktywnych narzędzi podczas konkursu, pokazało, że internet ma ogromny potencjał, ponieważ w każdym miejscu i czasie, można sprawnie komunikować się, integrować oraz uczyć. Dla  laureatów Olimpiady organizatorzy przygotowali dyplomy i nagrody.

Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku przygotowali zakładkę na stronie internetowej zachęcającą do wirtualnej wizyty w Centrum Usług Doradczych (CUD) aby ułatwić refleksję nad swoim miejscem w drodze do osiągniecia satysfakcji zawodowej, odkryciu swojej misji zawodowej i rozpoczęciu planowania kariery.  Wirtualna wizyta zmobilizowała wiele osób do osobistego spotkania się z doradcami Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, aby rozpocząć merytoryczną współpracę i zrealizować swoje cele zawodowe.

W przedszkolu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 odbyły się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej. Maluchy poznały zawody, atrybuty zawodowe, brały udział w konkursach i kalamburach. Poprzez zabawę próbowały ocenić swoje talenty i zdolności. Na podstawie przeprowadzonych zajęć bardzo chętnie opowiadały jakie zawody chciałyby wykonywać i dlaczego akurat te.

 

IV dzień – 21.10.2021 r.

 1. Warsztaty dla uczniów pn. „Kreatywność jako kompetencja zawodowa".
 2. „Moja wędrówka na 3K - w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy".
 3. Escape room pn. „Zdobywamy 3K".
 4. Warsztaty dla uczniów pn. „Wspinaczka na K3 – na szczycie profesjonalizmu".
 5. Spotkanie z profesjonalistą pn. „Jak zdobyć 3K".
 6. Testy kompetencji – NBK.
 7. Kompetencje na  czasie – doradca zawodowy online, m.in. dyżur doradców w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.
 8. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Motto dnia: „Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci zarobić, ale to, kim cię uczyni". Pino Pellegrini.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego

Czwarty dzień RDK obfitował w warsztaty i konkursy  dla uczniów różnych typów szkół.
Doradca zawodowy i pośrednik pracy MCK OHP, w zakładzie pracy DB Cargo w Rybniku, gdzie uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu oraz w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach, przeprowadziły warsztaty grupowe pt. "Kreatywność jako kompetencja zawodowa". Zajęcia skierowane były do uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym uczestników OHP. Uczniowie, jak zwykle, mieli dużo pytań, dlatego zajęcia uzupełnione były indywidualnymi konsultacjami. Uczestnicy otrzymali praktyczne wskazówki, dotyczące realizacji kariery zawodowej. Zostały im wskazane różnorodne sposoby poszukiwania ważnych informacji.

Z kolei dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, przeprowadzili warsztaty pn. „Moja wędrówka na 3K - w poszukiwaniu swojego miejsca na rynku pracy". Były one połączone z dostosowanymi do potrzeb uczniów ćwiczeniami zawodoznawczymi. Umiejętnie prowadzone warsztaty zachęciły uczniów do zadawania bardzo dużej ilości pytań, dzielenia się swoimi wątpliwościami i obawami związanymi z przyszłością zawodową. Jak się okazało - „nie taki diabeł straszny, jak go malują" - po zwerbalizowaniu ich i  przy pomocy wskazówek doradców zawodowych, problemy uczniów dały się rozwiązać.  

Dla uczniów klas I-III doradczyni zawodowa ZSP Nr 4 przygotowała fascynującą zabawę zawodoznawczą, escape room pn. „Zdobywamy 3K". Zadania były ukryte i zaszyfrowane,
a dotyczyły zagadnień z doradztwa zawodowego (dział poznaję siebie).  Były tam polecenia matematyczne, z języka angielskiego, z logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem.
To musiało wzbudzać emocje. W opinii dzieciaków ten „escape room był taki fajny, że nie chciało im się z niego uciekać".

Dla uczniów klas ósmych ww. szkoły, doradczynie zawodowe Powiatowego Urzędu Pracy
w Rybniku, przeprowadziły warsztaty pn. „Wspinaczka na K3 – na szczycie profesjonalizmu". Wykorzystując szeroki wachlarz ćwiczeń, przedstawiły najistotniejsze zagadnienia, umożliwiające skuteczne określenie swoich kompetencji i ułatwiających zaplanowanie kariery zawodowej. Warsztaty uświadomiły uczniom, że wybór optymalnej ścieżki kształcenia powinien nastąpić w zgodzie z sobą, przy uwzględnieniu talentów, pasji i zainteresowań.

Z kolei uczniowie klas siódmych uczestniczyli w spotkaniu online pn. „Spotkanie z profesjonalistą - Jak zdobyć 3K" z Bogumiłą Moskwą nauczycielką jogi powięziowej. Prelegentka starała się przekazać uczniom wpływ jogi na samopoczucie psychiczne oraz jako  narzędzie do poznania siebie. Joga pozwoliła jej odnaleźć nową, lepszą drogę życiową i zawodową. Została ona przedstawiona, jako narzędzie do motywacji, do dalszej eksploracji i zdobywania szczytów kompetencji, kreatywności, do inaczej pojętej kariery - kariery będącej źródłem samozadowolenia ze swojej działalności i życia.

 

V dzień – 22.10.2021 r.

 1. Zakończenie XIII RDK: Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego pn. „Zintegrowana strategia umiejętności 2030 - edukacja w drodze na 3K" oraz panel – „3K w praktyce - Cisi vs. Przebojowi".
 2. VII Międzyszkolny Dzień z Pasją prowadzony online.
 3. Testy kompetencji – NBK.
 4. Kompetencje na  czasie – doradca zawodowy online, m.in. dyżur doradców w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego. 
 5. Zajęcia zawodoznawcze w świetlicy szkolnej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.
Organizatorzy: Rybnicka Platforma Poradnictwa Zawodowego.
Motto dnia: „Mądrzy ciągle się uczą, głupcy wszystko umieją". Apolinary Despinoix.    

Na zakończenie RDK organizatorzy przygotowali  warsztaty z panelem dyskusyjnym dla środowiska pedagogów szkolnych, nauczycieli i doradców zawodowych.  Na początku laureaci Olimpiady, z rąk Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM" otrzymali nagrody i dyplomy, a przede wszystkim gromkie brawa, za bardzo dobre przygotowanie i rozwiązanie trudnego testu. W dalszej części zostały syntetycznie przedstawione wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w ciągu całego tygodnia. Część merytoryczną rozpoczął ciekawy, interaktywny wykład pt. „Zintegrowana strategia umiejętności 2030". Prowadząca go, doradczyni zawodowa oraz nauczyciel-konsultant RODNiIP „WOM" w Rybniku, umiejętnie połączyła tematykę zintegrowanego systemy kwalifikacji z karierą i zdobywaniem poszczególnych szczebli kompetencji zawodowych. Na zakończenie, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, w który zostali wprowadzeni prezentacją pt.  „Cisi vs. Przebojowi". W mającym praktyczne konotacje dyskursie uczestnicy zastanawiali się nad następującymi tematami: jakie są możliwości zrobienia kariery przez ww. osoby, co może być jej wyznacznikiem, jak należy pomagać w jej realizacji i jak wypracować model współpracy międzyinstytucjonalnej. W trakcie dyskusji padło wiele ciekawych uwag, pomysłów, koncepcji  oraz wymieniono się bardzo praktycznymi doświadczeniami.

Tegoroczny Dzień z Pasją organizowany przez Zespół Szkół Technicznych, podobnie jak
w roku ubiegłym, miał formę konkursu online. Jego celem było promowanie kreatywności
i aktywności twórczej oraz zachęcenie do rozwijania uzdolnień, talentów oraz kompetencji. Konkurs był adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zainteresowanych poproszono o nadesłanie filmików prezentujących ich pasje. Prezentacje dotyczyły kategorii: naukowej (budowanie/konstruowanie), artystycznej (śpiew/wokal), oraz hobby (iluzja optyczna i kulinaria). Akces do konkursu zgłosiło 14 uczestników. Zawartość merytoryczna w każdym przypadku zasługiwała na najwyższą ocenę. W związku z tak wysokim poziomem artystycznym i jakościowym przesłanych prezentacji, organizatorzy przyznali nagrody i wyróżnienia. Laureaci VII Międzyszkolnego Dnia z Pasją otrzymali nagrody rzeczowe.

Działania odbywające się poza XIII RDK
Ze względów organizacyjnych niektóre wydarzenia odbyły się poza RDK. Warto tutaj wspomnieć o eliminacjach szkolnych do V Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Przygotowania  uczniów, ich zdobyta wiedza z pewnością będzie procentowała w kreowani ich kariery zawodowej.

W ramach wydarzeń poprzedzających XIII Rybnickie Dni Kariery, kadra Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Rybnika zorganizowała w dniu 12 października dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych spotkania informacyjno-promocyjne, warsztaty oraz konsultacje. Tematyka zajęć dotyczyła kształtowania szeroko pojętej kariery edukacyjno-zawodowej i doskonale wpisywała się w hasło tegorocznego OTK: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność".

Młodzież rybnickich szkół średnich, pod artystycznym i kompetentnym mentorstwem doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów, stworzyła bardzo ciekawe filmiki, reklamujące zawody i specjalności, jakie można w ich szkołach zdobyć. Filmiki miały bardzo praktyczne zastosowanie -  wykorzystywane były do wielu celów, m.in.  przy okazji Targów Edukacyjnych,  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery itp.

Przedstawicielka RPPZ, doradczyni zawodowa, konsultantka RODNiIP „WOM" wzięła udział w  Europejskim Forum Przyszłości, w panelu pn. „Przyszłość rynku pracy w kontekście zmian technologicznych i społecznych". Wśród uczestników panelu byli: dr Anna Bojanowska-Sosnowska z Uniwersytetu Łódzkiego - w pracy naukowej zajmująca się problematyką rynku pracy, różnorodności na rynku pracy i aktywizacji zawodowej oraz Marek Woch Dyrektor Generalny w Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Panel były doskonałą okazją do rozważań nad kwestiami socjalnymi, zmieniającym się rynkiem pracy, zadaniami związanymi ze „srebrną gospodarką", przygotowaniem systemu edukacji do wyzwań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i określeniem zawodów przyszłości.

Bez wątpienia jedną z najcenniejszych inicjatyw organizatorów XIII RDK, było zachęcenie dzieci i młodzieży do wspólnych, pogłębionych rozmów ze swoimi bliskimi, nt. szeroko rozumianej kariery, pracy, potrzeby zdobywania coraz wyższych szczebli kompetencji zawodowych, uczenia się przez całe życie. Bardzo dobry przykład dali doradcy zawodowi RPPZ, którzy przy każdej nadarzającej się okazji, wykorzystując różne gry, zabawy, wciągając do merytorycznej dyskusji,  zaszczepiali w „swoich pociechach" umiejętność podejmowania ważkich decyzje. Jak widać – „nie zawsze szewc bez butów chodzi".  Warto podkreślić, opierając się na relacjach młodzieży, że takie „domowe zajęcia zawodoznawcze" odbywały się w wielu rybnickich domach.
    
Drodzy adresaci naszych działań: nie obawiajcie się zdobywać coraz wyższych poziomów kompetencji i szczytów kariery, niech kreatywność będzie z Wami.
Pamiętajcie: na każdym etapie Waszej wędrówki przez życie zawodowe,
w szczęściu i nieszczęściu, czekają na Was doradcy zawodowi RPPZ.

Organizatorzy dziękują przedstawicielom instytucji, zaangażowanym w organizację tygodnia kariery oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji ww. wydarzeń.

 

PODSUMOWANIE XIII RYBNICKICH DNI KARIERY


Tegoroczne Rybnickie Dni Kariery, przebiegły pod hasłem: „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność". Prowadzone były hybrydowo. W licznych i zróżnicowanych imprezach wzięło udział około 1200  osób. W trakcie całego tygodnia kariery, doradcy oraz nauczyciele ze szkół tworzących RPPZ, podczas spotkań wprowadzali elementy poradnictwa zawodowego: planowanie kariery, zawodoznawstwo itp. Wiele osób skorzystało z testów określających predyspozycje do wykonywania czynności zawodowych. Dla wszystkich obecnych, dostępne były materiały i broszury informacyjne. Na stronach internetowych instytucji RPPZ zamieszczano relacje z poszczególnych działań.

XIII RDK były okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rynku pracy i jego szybkich zmian, poznania zasad skutecznego planowania kariery w tak nieprzewidywalnych czasach. Przedstawiciele środowisk, działających na rzecz rynku pracy, mogli w trakcie warsztatów, spotkań omówić najważniejsze kwestie, związane z usprawnieniem poradnictwa w zakresie pomocy w tworzeniu kreatywnej ścieżki kariery. Działania te z pewnością przyczynią się do zwiększenia efektywności zatrudnieniowej oraz zharmonizowania rynku pracy. Wypracowane koncepcje, pomogą doradcom zawodowym efektywniej tworzyć kontinuum poradnictwa międzyinstytucjonalnego, wspierać klientów w świadomych wyborach edukacyjno-zawodowych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i zgodnych z własnymi zainteresowaniami i zdolnościami.

Zbierana skrzętnie opinia uczestników RDK, jednoznacznie wskazuje, że tego typu działania są niezwykle istotne i bardzo potrzebne, wszystkim podmiotom  rynku pracy.  

 
Załączniki
Plakat XIII RDK (pdf, 2634 KB)
Kalendarz wydarzeń XIII Rybnickich Dni Kariery 2021 (pdf, 435 KB)
Prezentacja XIII RDK (pdf, 3972 KB)
Panel dyskusyjny 3K w praktyce Cisi vs Przebojowi (pdf, 566 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę