Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim (V) - Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku


Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim (V)

FE_POLSKA_UE_loga

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku zaprasza do udziału w projekcie:
„AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W MIEŚCIE RYBNIK I POWIECIE RYBNICKIM (V)", w ramach Działania 1.1. PO WER 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 1.01.2021 r.-31.12.2022 r.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 487 osób młodych, pozostających bez pracy w mieście Rybnik i powiecie rybnickim.
Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w PUP w Rybniku jako bezrobotna. W grupie priorytetowej znajdują się kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET).
Byli uczestnicy projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO będą mieli również możliwość skorzystania ze wsparcia w ramach ww. projektu.
W ramach projektu będą realizowane następujące formy pomocy:
  • pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjnie dla wszystkich uczestników);
  • staże;
  • prace interwencyjne;
  • bony szkoleniowe;  
  • bony na zasiedlenie;
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej;
  • refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.
Całkowita wartość projektu na lata 2021-2022: 6 063 078,03 zł, w tym kwota w części EFS: 5 109 962,17 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku, pok. 202 bądź pod nr tel. 32 422 60 95 wew. 230.
Załączniki
Plakat projektu PO WER V (pdf, 269 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę